IX Forum Europejskie 

 

15 Listopada 2016 braliśmy czynny udział w panelu dyskusyjnym „Biznes w zmiennym otoczeniu rynkowym - problemy, rozwiązania, rozwój”.


 IX Forum Europejskie -panel 1  

 

Poruszyliśmy temat „Księgowy jako zawód zaufania publicznego”

 

Księgowy z przyszłością.

 

Konsekwencją zmian zachodzących w gospodarce rynkowej w wyniku procesów globalizacji a co za tym idzie harmonizacji i standaryzacji przepisów w dziedzinie rachunkowości, jest wzrost wymagań wobec zawodu księgowego. Wiąże się z tym konieczność nowego podejścia do profesjonalnego przygotowania księgowych i ich ustawicznego doskonalenia zawodowego.

 

Poszukiwany profil absolwenta kierunku Finanse i Rachunkowość

 

Dobry księgowy to zapewne nie operator systemu finansowo-księgowego, to dyrektor finansowy czy członek zarządu, który uczestniczy w strategii firmy i decyduje o jej losie. Ten zawód może dawać dużą satysfakcję. Rachunkowość to nie tylko suche dane lecz wiedza dająca podstawy do podejmowania kluczowych decyzji.

Księgowy powinien być komunikatywny elastyczny, powinien posiadać umiejętność ciągłego dostosowywania się do zmian. Powinna cechować go kreatywność - umiejętność generowania nowych rozwiązań. Pracodawcy poszukują również osób z pasją, którzy są aktywni w sferze zawodowej.

 

Jakie są oczekiwania przyszłego Pracodawcy od Uczelni?

 

  1. Uczelnie powinny kłaść nacisk na rozwijanie kompetencji tzw. miękkich, umiejętności zastosowania wiedzy, case studies realizowanych w grupach,

  2. Powinny podjąć próbę szerszego angażowania przedstawicieli biznesu do prowadzenia określonych przedmiotów, zajęć rozwijających umiejętności zastosowania wiedzy, jak i do częściowej weryfikacji programów studiów,

  3. Powinny przygotowywać absolwentów do wyjścia na rynek pracy, w tym na przykład przez budowanie świadomości studentów o różnicach w podejmowaniu pracy w firmach o różnych profilach oraz jak kształtować swoją ścieżkę kariery.

 

IX Forum Europejskie -panel 2      

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie jest remedium na powyższe oczekiwanie?

 

Nasze spojrzenie jest cenne – z jednej strony jesteśmy praktykami z drugiej – sami nauczamy. Ujęcie praktyczne, jest istotne ale ważny jest także sam element wiedzy w ujęciu teoretycznym, tyle że należycie dobranej i uszytej „na miarę” pod kątem potrzeb danej branży, dodatkowo jednak poszerzonej względem oczekiwań rynku pracy.

Przykład sprzedaży przedsiębiorstwa nie może być przeprowadzony przez jednego specjalistę – potrzebna jest tutaj wiedza doświadczonego księgowego, doradcy podatkowego prawnika, biegłego rewidenta. Nie da się takiej usługi świadczyć wycinkowo.

Dzisiejszy biznes przesiąknięty jest rozmaitymi synergiami. Sukces osiągną Ci, których wiedza jest komplementarna i uzupełniana elementami pokrewnych gałęzi wiedzy. Sukces osiągną także Ci, którzy na gruncie wiedzy specjalistycznej są świadomi tego, że wiedza się dezaktualizuje. Usługi księgowe czy prawnicze są na tym polu wyjątkowo bezlitosne.

Nie można zapominać jednak o istotnym elemencie jakim jest umiejętność komunikacji. Klient jest coraz bardziej wymagający. Dotyczy to nawet branż specjalistycznych. Z uwagi na konkurencję, klient może przebierać w ofertach prawników, księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, specjalistów z zakresu HR. Kogo wybierze? Oczywiście, wiedza i doświadczenie są istotne ale umiejętności miękkie są również bardzo ważne.

Bez wątpienia jednak owych kompetencji, tym bardziej w branży z zakresu rachunkowości czy podatków, bagatelizować nie można.

Stąd właśnie tak mocno akcentujemy wymiar praktyczny umiejętności, które muszą być pozyskiwane w trakcie procesu edukacyjnego. Kiedy rekrutujemy interesuje nas przede wszystkim to, co pracownik potrafi. Co już zrobił. Stąd taka fetyszyzacja wymogu doświadczenia przez pracodawców? Dobrze poprowadzony proces nauczania może te luki w doświadczeniu praktycznym załatać – właśnie bardziej projektowym podejściem do zadań, w tym uwzględniając zajęcia przewidujące działania w zespołach

 

 

 

Data publikacji: 2016-11-21

< powrót