Kasy fiskalne dla kolejnych podatników


W latach 2015–2016 będzie obowiązywało kolejne rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących. MF opublikowało projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie. Projekt zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień.

Obowiązkiem stosowania kas rejestrujących (bez względu na wysokość osiąganych obrotów) zostaną objęte nowe grupy podatników. Będą to podatnicy prowadzący warsztaty samochodowe, stacje badań i przeglądów technicznych pojazdów, lekarze i lekarze dentyści, prawnicy, fryzjerzy, świadczący usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, a także usługi gastronomiczne. Mają też zostać zlikwidowane dwa rodzaje zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Projekt zakłada modyfikację zasad obliczania limitu obrotu w wysokości 20 000 zł uprawniającego do stosowania zwolnień. Do limitu nie mają już być zaliczane wpływy ze sprzedaży na rzecz konsumentów nieruchomości, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dotychczas nawet jednorazowa sprzedaż tego rodzaju mogła podatnika pozbawić prawa do zwolnienia.

Grupy podmiotów objętych obowiązkiem ewidencjonowania – zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Grupy podmiotów objętych obowiązkiem ewidencjonowania

Rodzaje usług objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania (bez względu na wysokość obrotu podatnika ze sprzedaży na rzecz konsumentów)

Warsztaty samochodowe

Usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)

Usługi w zakresie wymiany opon lub kół

Stacje diagnostyczne pojazdów

Usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów

Lekarze i dentyści

Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

Prawnicy

Usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P

Fryzjerzy i kosmetyczki

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

Świadczący usługi gastronomiczne

Usługi gastronomiczne (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów i usług stołówek w placówkach oświatowych prowadzonych przez te placówki)

Data publikacji: 2014-09-03

< powrót