Serdecznie zapraszamy do udziału w forum podatkowym

 

 Rok 2018 - Rokiem intensywnych zmian podatkowych. 

 

RODO - nowe obowiązki w ochronie danych osobowych, kary pieniężne, odpowiedzialność
Zmiany w prawie 2018
Zmiany przepisów podatkowych 2018
Kontrola celno-skarbowa

 

Termin: 1 grudnia 2017 roku. godz. 09.00 - 16.00

Miejsce: Aula Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98

 

Panel I

RODO

Nowe obowiązki w ochronie danych osobowych, kary pieniężne, odpowiedzialność

Panel II

Zmiany w prawie 2018

ZUS, Prawo pracy, SSE

Panel III

Zaminy przepisów podatkowych 2018

Regulacje wspólne, CIT, PIT


Panel IV

Kontrola celno - skarbowa

Procedura, JPK

 

Harmonogram Forum podatkowego:

 

9:00 – 9:15 Otwarcie forum podatkowego– przywitanie gości i uczestników, wystąpienia
oficjalne.


9:15 – 10:00 Panel I - RODO - nowe obowiązki w ochronie danych osobowych, kary pieniężne,
odpowiedzialność – dr Marlena Sakowska-Baryła

1. Rewolucja w ochronie danych osobowych

  - jak stosować RODO?
  - zmiany w przepisach i nowe wymogi od 2018 r. w polskim prawie krajowym

2. Wdrożenie RODO w firmie
  - organizacja ochrony danych osobowych na gruncie RODO
  - przegląd obowiązków administratorów danych i podmiotów przetwarzających
  - zasady tworzenia dokumentacji na podstawie RODO

3. Odpowiedzialność według RODO
  - kary pieniężne – podstawa wymierzenia, wysokość, procedura
  - odpowiedzialność cywilna – odszkodowania, dobra osobiste
  - odpowiedzialność karna

 

10:00 – 10:15 Przerwa kawowa

 

10:15 – 11:15 Panel II. Zmiany w prawie 2018 – adw. Kacper Sołoniewicz, dor. pod. Michał
Sroczyński

1. ZUS
  - dłuższy okres niższych składek dla nowych firm,
  - jeden rachunek dla składek,
  - zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

2. Prawo pracy
  - zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych,
  - zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców,
  - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku,
  - planowane zmiany: urlopy, premie uznaniowe

3. SSE
  - planowane zmiany
  - brak zakresu terytorialnego, kryteria jakościowe, zwolnienia ograniczone czasowo

 

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00 Panel III. Zmiany przepisów podatkowych 2018 – adw. Kacper Sołoniewicz

1. Regulacje wspólne
  - zasady opodatkowania Controlled Foreign Company (kontrolowane spółki zagraniczne),
  - klauzula nieruchomościowa,
  - klauzula uzasadnienia ekonomicznego aportu,
  - minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych,
  - jednorazowa amortyzacja,
2. CIT
  - nowe źródła przychodów,
  - ograniczenie zaliczenia usług niematerialnych do k.u.p.,
  - zmiany w opodatkowaniu podatkowych grup kapitałowych.
3. PIT
  - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny,
  - ograniczenie opodatkowania najmu ryczałtem.
4. Rozszerzenie zakresu JPK VAT
5. Split payment

 

13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa

 

13:45– 15:45 Panel IV. Kontrola celno-skarbowa – dor. pod. Michał Sroczyński

1. Procedura
  - tryb kontroli,
  - nowe uprawnienia,
  - porównanie trybów,
  - wpływ JPK na kontrolę przedsiębiorców.

 

15:45 – 16.00 Pytania uczestników

Nasi eksperci na przykładach przedstawią najtrudniejsze i najczęściej spotykane w praktyce
zagadnienia z tej dziedziny. Będzie możliwość dyskusji i rozstrzygnięcia swoich wątpliwości.

 

Prosimy o zgłaszanie potwierdzenia uczestnictwa w forum do dnia 25.11.2017 r.
Więcej informacji:

 

Tel. 577 004 282

 

Koszt uczestnictwa 250 zł

 

E-mail: ace@san.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
 

 

Zapisy:
Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza przy wydarzeniu Forum podatkowe
na http://www.ace.spoleczna.pl/  lub  https://event.san.edu.pl/

 

 

 

Data publikacji: 2017-11-14

< powrót