Usługi z zakresu BHP


Prowadzimy kompleksową obsługę firm pod względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jak również zajmujemy się pojedynczymi przypadkami takimi jak np. wykonanie zleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Korzystanie z usług naszej firmy pozwoli na efektywniejszy rozwój Twojej firmy.

Wykonujemy:

  • szkolenia wstępne
  • szkolenia okresowe
  • sporządzanie pełnej dokumentacji wypadku w pracy lub w drodze do/z pracy
  • sporządzanie obowiązkowych ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
  • wyprowadzanie zaniedbanych dokumentów BHP w firmie
  • opracowanie obowiązkowej dokumentacji BHP dla nowych firm
  • prowadzenie wymaganych rejestrów i tworzenie wymaganych statystyk
  • doradztwo w zakresie interpretacji, stosowania i realizacji przepisów BHP