Został miesiąc na wybór między ZUS a OFE


Jeszcze tylko miesiąc pozostał na wybór pomiędzy OFE a ZUS-em. Zainteresowanie zapisywaniem się do Otwartych Funduszy Emerytalnych jest wciąż niewielkie.

Po trzech miesiącach deklaracje o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE złożyło tylko 354 tysiące osób. To niecałe 3 procent spośród 14 milionów uprawnionych.

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk przypomina, że ubezpieczony, który chce, by część jego składki przekazywana była do OFE, musi wypełnić specjalne oświadczenie i złożyć je w ZUS-ie. Można je pobrać ze stron internetowych ministerstwa finansów, ministerstwa pracy a także ZUS-u. Oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się na stronie www.pue.zus.pl.

Prezes Derdziuk przypomina, że do OFE, jeśli ktoś zdecyduje się na bycie w funduszu, będzie odprowadzane 2,92 procent podstawy wymiaru składki emerytalnej. 4,38 procent podstawy będzie zaś trafiało na subkonto w ZUS-ie. Jeśli zaś zdecydujemy się na pozostanie w ZUS-ie, na subkonto odprowadzane będzie 7,3 procent podstawy wymiaru naszej składki emerytalnej. Osoby chcące pozostać w ZUS-ie nie muszą nic robić. Jeśli nie złożą deklaracji do któregoś z OFE, cała ich emerytalna składka będzie przekazywana do ZUS-u.

Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS-ie nie będzie ostateczna. Będzie ją można zmienić za dwa lata. Następne czteromiesięczne okienka na ewentualną zmianę decyzji otwierane będą co cztery lata.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa

Data publikacji: 2014-07-01

< powrót